rejsevilkår

Uforudsigelige hændelser                                                                                                                                                                                           

Libertine - Estate & Travel fralægger sig ansvaret for uforudsigelige hændelser som dårligt vejr, sygdomme, naturkatastrofer og krigshandlinger.

Priser                                                                                                                                                                                                                                      

Prisen er fast og omfatter indkvartering. Prisen ændres ikke ved valutakursudsving, afgifter, skatter eller lignende forhold.

Betalingsbetingelser                                                                                                                                                                                                              

Ved bestilling forlanges en minimumsbetaling i form af et depositum svarende til 20% af totalbeløbet for rejsen. Restbeløbet skal være Libertine - Estate & Travel i hænde senest 60 dage før afrejsedato. Bestilles rejsen mindre end 60 dage før afrejse, skal depositum og restbeløb betales samtidigt ved bestilling af rejsen.

Gæstens ret til afbestilling og ændring før afrejse                                                                                                                                                      

Som gæst har du ret til at ændre og/eller afbestille din rejse under følgende vilkår:

  • Personen der bestiller rejsen, og hvortil voucher tilsendes, betragtes som ejeren. Det er kun denne person, der kan ændre og/eller afbestille rejsen. Korrespondancen fra os angående afbestilling og/eller ændringer af rejsen vil ligeledes ske til denne person. 
  • Såfremt det er muligt for Libertine - Estate & Travel at eftergive det pågældende ønske, kan gæsten ændre rejsen uden ekstra gebyrer påregnes.
  • Ved afbestilling af en rejse senest 60 dage før afrejse, mister gæsten det indbetalte depositum på 20%.
  • Ved afbestilling af en rejse 60 dage inden afrejse, frafalder Libertine - Estate & Travels pligt til refundering, og rejsens pris går tabt for gæsten.
  • Libertine - Estate & Travels ret til afbestilling og ændringer før afrejse

Libertine - Estate & Travel har ret til at aflyse og/eller ændre rejsen under følgende vilkår                                                                                    

  • I tilfælde af at Libertine - Estate & Travel bliver nødsaget til at aflyse eller ændre rejsen, skal gæsten hurtigst muligt informeres herom.
  • Såfremt Libertine - Estate & Travel ikke kan levere de aftalte ydelser eller laver ændringer i rejsen, som er af ringere kvalitet end som aftalt ved bestillingen, har gæsten ret til afbestilling og fuld returnering af det indbetalte beløb. Det samme gør sig gældende, hvis Libertine - Estate & Travel aflyser rejsen.
  • Libertine - Estate & Travel er ikke forpligtet til at dække økonomiske tab som følge af afbestilling eller ændringer af rejse

Manglende fremmøde                                                                                                                                                                                                          

Ved for sent fremmøde eller ved gæstens udeblivelse, fralægges kravet på tilbagebetaling, da det betragtes som en aflysning af rejsen.

Gæstens egne forhold                                                                                                                                                                                                          

Som gæst har du ansvaret for at tage almindelig hensyntagen samt opføre dig anstændigt i forhold til gældende regler og normer (nudisme er forbudt).

Kundeansvar                                                                                                                                                                                                                              

Det er kundens eget ansvar at sikre de nødvendige vaccinationer inden afrejse samt gyldig legitimation. Det er yderligere kundens ansvar at printe og medbringe voucher tilsendt fra Libertine - Estate & Travel. Voucher bruges som dokumentation i lufthavnen og ved ankomst til guesthouset.